Copyright © AFRIC’SANAGA

AFRIC’SANAGA biedt informatie op internet in de eerste plaats aan diegenen die geïnteresseerd zijn in haar inspanningen om het Verdrag inzake de Rechten van het Kind te handhaven, het welzijn van kinderen te beschermen en te bevorderen en menselijke ontwikkeling te bevorderen.

Als u zich wilt laten inspireren door deze informatie, deze wilt reproduceren, publiceren of vertalen voor bredere verspreiding, stuur dan een e-mail via ons online formulier met details over uw beoogde gebruik, inclusief de aard en omvang van de doelgroep.

AFRIC’SANAGAF behoudt zich al zijn rechten voor op het materiaal op de webpagina’s van AFRIC’SANAGA, inclusief foto’s en grafische illustraties. Voor bepaalde publicaties heeft AFRIC’SANAGA de rechten overgedragen aan derden.

Het gebruik van materiaal dat AFRIC’SANAGA op internet presenteert voor welk doel dan ook, inclusief herverpakking in gedrukte vorm of voorbereiding voor cd-rom of andere elektronische media, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het ongeoorloofd gebruik van de naam en het logo van AFRIC’SANAGA is in strijd met de regels van internationaal recht en daarom uitdrukkelijk verboden.