Hoofddoelstelling van Stichting Afric´Sanaga is het bevorderen van gezondheid en onderwijs.

Na onze projecten in 2014 in Zinvié (schoolmaterialen en watervoorziening bij basisschool Ste Lucie) gaan we nu nog iets verder het binnenland in van Benin. De gemeenschap van het dorp Sèdjè-Houègoudo heeft ons gevraagd ook hen te helpen bij de ontwikkeling van de gezondheidsvoorzieningen. We hebben zelfs een groot terrein van 2 hectare ter beschikking gekregen om het project te realiseren.

Als we het hebben over de gemeenschap hebben we het echt over de gehele gemeenschap. Met velen droegen de dorpelingen bij aan de aanschaf van het terrein. Tijdens de ceremoniële overdracht van het terrein waren naast Georges Alex en andere afgevaardigden van onze partner ADC Benin zowel de burgemeester als de koning van Sèdjè aanwezig en ook diverse lokale politieke en religieuze leiders.

Bij heel de lokale bevolking van Sèdjè is het besef groot dat gezondheidsvoorzieningen heel belangrijk zijn voor hun toekomst. Op dit moment komen er veel ziekten voor die met weinig middelen te voorkomen en bestrijden zouden zijn. Veel sterfte, zowel bij kinderen, moeders als anderen kan worden voorkomen. Nu is er geen enkele medische kliniek in de wijde omtrek van Sèdjè. Dichtstbijzijnde verpleegkundigen en artsen zijn te vinden op meer dan 15 km afstand. En over de gebrekkige rots- en zandwegen ter plaatse is het een lange tocht om die 15 km af te leggen, vooral in regenperioden.

Genoeg reden om aan de slag te gaan!

De eerste stap zal zijn een watervoorziening aan te leggen. Met de aanleg van een waterpomp, net als we in Zinvié deden, is er direct schoon drinkwater. Water dat toegankelijk zal zijn voor het hele dorp. Schoon drinkwater op zich zal al direct bijdragen aan betere hygiëne en minder ziekte. Tevens is het water nodig voor de bouw van een kliniek, onder andere voor het maken van de stenen.

Meteen volgt de tweede stap, de bouw van de kliniek. In de kliniek zullen ten eerste de grootst noodzakelijke medische problemen gediagnosticeerd en behandeld gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn: malaria en diarree bij kinderen, controles bij zwangere vrouwen en bevallingen, infectiebestrijding en chirurgische ingrepen zoals bij het Buruli ulcus. Ook zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor preventie. De kliniek zal een grote regio bedienen (Sèdjè en omliggende dorpen) met meer dan 17.000 inwoners.

Catégories de Uncategorized