Maandag 2 november 2009 was het zover! Dankzij uw gulle giften konden wij inkopen doen voor de leerlingen van basisschool Mahoussi en alles op deze memorabele dag aan hen overhandigen.

De leerlingen waren het schooljaar al begonnen en sinds een paar weken dus al flink aan de studie. Maar zoals u goed begrepen heeft ging dit met veel problemen, zonder schoolboeken en andere materialen en met vieren op een bankje voor twee. De leerlingen stonden dan ook al te trappelen van opwinding toen wij deze maandag bij de school aankwamen met een volgeladen busje. De leraren ook druk in de weer om ons te ontvangen en de leerlingen in het gareel te houden.

Omdat wij niet van al teveel statigheid houden hebben we de ceremonie kort gehouden zonder ellelange speeches. Met z’n allen in een grote kring om de uitgestalde schoolbankjes en schoolboeken vertelde Georges Alex, onze vice-voorzitter, over het wat, waarom en hoe van de donatie. Het gaat om lesboeken taal (Frans) en lesboeken rekenen voor alle klassen en lesboeken wetenschappen (met daarin geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, maatschappijleer op Benin toegepast) voor groep 5 t/m 8, 12 schoolbankjes voor groep 3 en verder een woordenboek, drie sets schoolbord-linialen, krijtjes, kaftpapier. U ziet het al voor u, daar werd flink voor geklapt en gezongen! Naast een aantal mooie liederen las één van de leerlingen met luide stem een bedankbrief voor. Foto’s kunt u op onze site bekijken om wat van de sfeer te proeven, net of u er zelf bij was.

Natuurlijk moesten de spullen uitgeprobeerd worden; met tien leerlingen op één bankje moet voor één keer kunnen. En vervolgens werd alles netjes in de klassen opgeborgen. Klaar voor de volgende schooldag.

Ilse, onze secretaris, was voor vakantie bij ons in Benin en heeft meerdere bezoeken gebracht aan Mahoussi en uiteraard was ze erbij toen de schoolspullen gegeven werden. Haar reisverslag leest u hier.

Catégories de Uncategorized