Groepsfoto basisschool Mahoussi
Groepsfoto basisschool Mahoussi

Mahoussi is een basisschool in Cotonou in de wijk Fidjrossè. De school is gesticht in 1989 en officieel erkend in 1991. De huidige directeur, Dhr Dadjo, is directeur sinds 2000.

In het afgelopen schooljaar (2008-2009) telde de school 263 leerlingen in de leeftijd van 3 tot 15 jaar, verdeeld over 6 klassen. Er wordt les gegeven van maandag t/m vrijdag, ’s ochtends van 8 uur tot 12 uur en ’s middags van 15 tot 17uur.

Om de kinderen van basisschool Mahoussi een betere toekomst te garanderen wil stichting Afric\’Sanaga de directeur en docenten van de school helpen bij het verbeteren van de leeromgeving en het verhogen van het onderwijsniveau van de school.

Op dit moment kampt de basisschool met een aantal problemen, namelijk:

  • een groot gebrek aan standaard onderwijsmateriaal zoals boeken, schriften, pennen, linialen, enz.
  • geen basisvoorziening zoals stromend water en elektriceit
  • geen sanitaire voorzieningen
  • onvoldoende en vaak kapotte schoolbankjes
  • één groep/klas zonder echt klaslokaal

Daarnaast bestaat het probleem dat veel ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Het schoolgeld voor één schooljaar ligt tussen de 17.000 F CFA (€ 26,-) en 20.000 F CFA (€ 30,50), afhankelijk van de klas waar een kind in zit. Een aantal kinderen wordt vanwege geldgebrek door de ouders van school gehaald om vervolgens naar een openbare school te gaan. Deze scholen van de staat zijn gratis toegankelijk maar het niveau ligt er (nog) lager dan op privé scholen. Een ander deel van de leerlingen gaat, wanneer het schoolgeld niet meer betaald kan worden, helemaal niet meer naar school.

Om dit te voorkomen blijft de school les geven aan kinderen van wie de ouders het schoolgeld niet meer kunnen betalen. Hierdoor komt de financiële situatie en de kwaliteit van de school verder onder druk te staan. Van de inkomsten die voortkomen uit het schoolgeld moeten namelijk de leraren en leraressen betaald worden en moet het onderhoud van de school gedaan worden.

Wat gaan we doen..

De directeur en de andere leraren van Mahoussi hebben aangegeven dat op alle hierboven genoemde punten hulp zeer welkom is, maar het urgentst is wel het onderwijsmateriaal. Stichting Afric’Sanaga wil daarom beginnen met het verzorgen van lesboeken en ondersteunend lesmateriaal.

We willen graag:

  • lesboeken taal en rekenen voor elke leerling in elke klas,
  • ondersteunend materiaal voor taal en rekenen (kinderwoordenboeken Frans, leesboekjes, meetlatten, telramen, blokken),
  • lesboeken en ondersteunend materiaal voor andere vakken (kinderatlassen, kinderencyclopedie, globe, landkaarten, andere posters ter educatieve aankleding van de lokalen, gymballen),
  • schooltassen voor alle leerlingen zodat ze de schoolboeken mee naar huis kunnen nemen voor huiswerk zonder dat deze beschadigen.

Deze onderwijsmaterialen willen wij aanschaffen en beschikbaar stellen aan de school en haar leerlingen. Ieder jaar zal opnieuw gekeken worden welke boeken en materialen aangevuld en/of vervangen dienen te worden.

Wat is daarvoor nodig…

Ons doel is om in ieder geval genoeg geld bij elkaar te verzamelen om schoolboeken en schooltassen voor alle leerlingen aan te schaffen . De beraamde kosten hiervoor zijn:

Ons doel is om in ieder geval genoeg geld bij elkaar te verzamelen om schoolboeken en schooltassen voor alle leerlingen aan te schaffen . De beraamde kosten hiervoor zijn:

Schoolboeken taal en rekenen €3700,-
Schooltassen € 1700,-
Basisaantal schoolboeken voor andere vakken € 1500,-
Overig onderwijsmateriaal €  600,-
Totaal   € 7500,-
Catégories de Uncategorized