Vera Buijs

Oprichter/voorzitter

Vera

Sinds 2003 ben ik verbonden met Benin. De eerste keer vertrok ik erheen om vrijwilligerswerk te doen, de Afrikaanse cultuur te verkennen en mijn Frans te verbeteren. En ik was destijds meteen verknocht, zowel aan het Afrikaanse continent als aan de man, Georges Alex, die in 2007 mijn echtgenoot werd. De eerste paar jaren deed ik als medisch student meerdere coschappen in Cotonou en in het binnenland, steeds voor enkele maanden. Zo raakte ik aardig vertrouwd in het Beninse dagelijks leven en de lokale medische realiteit. Daarbij kwam ik schrijnende gevallen tegen waarbij ik hulp kon bieden dankzij giften van familie en vrienden uit Europa die mijn verhalen hoorden of mijn blog hadden gelezen. Naast het geven van hulp aan individuen groeide bij de behoefte bij te dragen aan ontwikkeling van de lokale bevolking op grotere schaal. Om op officiëlere en professionelere wijze te werk te kunnen gaan richtten wij in 2008 Stichting Afric’ Sanaga op.

Sanaga is een rivier in Kameroen (het land waar Georges Alex vandaan komt), en het woord Sanaga betekent in een Kameroense taal ‘hier staat mijn huis’/ ‘hier bouw ik mijn toekomst’. Onze persoonlijke vertaling van Afric’Sanaga is dan ook: ‘we bouwen aan de toekomst van Afrika’.

Sinds enkele jaren woon ik, inmiddels gescheiden, met onze vier kinderen in Beerse in België, en woont Georges Alex in Brussel,  maar we blijven nauw verbonden met Afrika. Ik probeer samen met het huidige bestuur van Stichting Afric’Sanaga in Europa voldoende middelen in te zamelen, waarmee we in Bénin lokale projecten financieren. Onze lokale partner is ADC Bénin waarvan Georges Alex nu voorzitter is. Hij gaat regelmatig naar Bénin om van dichtbij een project in te zetten en te volgen, en we hebben inmiddels ter plaatse een sterk netwerk opgebouwd.

Ilse Nassik-Buijs

Secretaris

Toen ilsemijn zusje voor het eerst naar Benin ging had ik nog nooit van het land gehoord. En dat terwijl het één van de armste landen van de wereld is en er dus júist enorm veel hulp nodig is. Ik hoorde vele aangrijpende verhalen van Vera over hoe het daar is en na mijn eerste bezoek aan Benin was het voor mij helemaal duidelijk: ik moet iets doen! Met relatief weinig geld en middelen kan je zó’n enorm verschil maken. Je kan de mensen in Benin een betere kwaliteit van leven geven, hoop voor de toekomst en zelfs levens redden. Kinderen hebben het recht om naar school te gaan, zieke mensen hebben het recht om medische verzorging te krijgen… Daar moeten wij, met onze familie, vrienden, kennissen en daar weer vrienden en kennissen en familie van etc. toch een steentje (het liefst een grote steen) aan bijdragen vanuit Nederland en België! Hét grote pluspunt van Stichting Afric’Sanaga vind ik het feit dat Vera en Georges Alex regelmatig in Benin komen, ter plaatse hun netwerk hebben en bovenop de projecten zitten zodat het zeker is dat elke cent goed terecht komt. Ik hoop dat u zich, net als ik, realiseert dat u daadwerkelijk iets kunt doen en een verschil kunt maken door ons te steunen!

Frank van Caulil

Penningmeester

Via mijn oom, de voormalig penningmeester, ben ik met de Stichting Afric’Sanaga in aanraking gekomen. Het doel en de doelgroep van de Stichting sprak mij meteen aan. In het verleden heb ik namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder meer projecten in het buitenland gecontroleerd. Daar heb ik gezien dat kleinschalige projecten een grote impact kunnen hebben. Tijdens één van mijn buitenlandse reizen voor het Ministerie ben ik naar Bénin geweest. Die combinatie komt terug in de Stichting.
Toen vanwege het overlijden van mijn oom de functie van penningmeester vacant kwam heb ik dan ook niet getwijfeld en heb contact gezocht met Marcel. Ik ben trots dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen aan een mooiere wereld en ik hoop dat u ons daarbij wilt helpen.

 

Marcel Buijs

Bestuurslid

marcelMijn naam is Marcel Buijs, trotse vader van twee dochters die als wereldburgers door het leven gaan en zich graag inzetten voor de medemens. Iets voor de medemens te kunnen doen, geeft me een goed gevoel. Veel mensen zullen dat herkennen, als ze iemand in hun omgeving een helpende hand hebben kunnen toesteken. Mensen die bij toeval in een minder welvarend deel van de wereld geboren zijn te kunnen helpen, geeft mij nog een specialer gevoel van voldoening. Wij als « rijke » Europeaan, kunnen met een klein deel van « onze rijkdom » een wereld van verschil uitmaken voor onze Afrikaanse medemens. Mede aan de wieg te staan van kleinschalige en directe hulp waarbij A) iedere cent ook daadwerkelijk naar kleine (effectieve) projecten gaat en B) iemand vanuit de Stichting regelmatig op de plaats van uitvoering is, geeft mij vertrouwen. Als Stichting spelen we niet voor Sinterklaas, maar we stellen ons eerst goed op de hoogte van waar zich goede initiatieven van de plaatselijke bevolking ontplooien, en bieden dan een helpende hand. Dat is wat effectieve en duurzame ontwikkelingshulp volgens mij betekent. Dit alles heeft mij gemotiveerd mij in te zetten voor « Stichting AfricSanaga ». Ik hoop dat u ons ook steunt.

Maartje Geertsma

Bestuurslid

maartje versteegMijn naam is Maartje Geertsma. Ik ben dankbaar dat ik dagelijks zonder erbij na te denken onder drinkwater kan douchen, mag nadenken wat ik voor ontbijt neem en nota bene voor mijn kledingkast sta en overweeg of dat jurkje wel leuk staat bij die laarzen…het is vanzelfsprekend. Op veel plekken in de wereld is dat niet zo. Vaak dacht ik: ik wil iets doen, maar is dat dan geen druppel op een gloeiende plaat?! Toen Vera en Georges Alex mij benaderden hoefde ik niet na te denken, het werd me in de schoot geworpen. En het is geen druppel op een gloeiende plaat want juist met de Stichting Afric’Sanaga heb ik geleerd dat met onze inspanningen mensen enorm geholpen zijn. Als moeder vind ik het heel bijzonder dat de Stichting zich in het bijzonder inzet voor vrouwen en kinderen. Ja, ik ben echt trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.

Laisser un Commentaire